Μονώσεις

Τα συστήματα μόνωσης οροφών Νeochrom Ltd εφαρμόζονται σε νέες αλλά και παλαιές κατοικίες, προσφέροντας μέγιστη μόνωση και βέλτιστη στεγανοποίηση της οροφής σας.

Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται, αλλά και από τη σύνθλιψη που οδηγεί στην παραμόρφωσή τους. Επίσης, τις υποβοηθούν να αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα με ιδιαίτερη ευκολία και αξιοπιστία.

Η τοποθέτησή τους ενισχύει το σύστημα σφράγισης και τη δομή του κτιρίου τα οποία βάλλονται από την εναλλαγή θερμότητας και κρύου στην επιφάνεια της οροφής, όπως και από τη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, παράγοντες που προκαλούν επιζήμιες παραμορφώσεις στα δομικά υλικά του κτιρίου.

Η Νeochrom προσφέρει τα κατάλληλα συστήματα και προϊόντα για τις ανάγκες σας, πάντοτε στις πιο λογικές τιμές.

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας επισκέπτονται δωρεάν τον χώρο σας, προβαίνουν σε εκτίμηση της βλάβης και σας καθοδηγούν στην επιλογή της ιδανικής λύσης για μεγαλύτερη δυνατή προστασία ενάντια στις καιρικές συνθήκες και στην απώλεια θερμότητας.

Το σύστημα 1ον παρέχει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το κάθε υλικό σε αυτό το σύστημα έχει τον δικό του ρόλο και τα υλικά λειτουργούν άριστα μεταξύ τους σαν σύστημα. ΤοNeowater Stop είναι μία ισχυρή μόνωση δύο συστατικών η οποία προστατεύει την οροφή στο μέγιστο από όλων των ειδών τες καταπονήσεις. Έπειτα τοποθετείται η εξιλασμένη πολυστερίνη που σε αυτό το σύστημα είναι το θερμομονωτικό υλικό.

Το σύστημα 2ον αυτό παρέχει άριστη στεγανοποίηση και μερική θερμομόνωση. ΤοNeowater Stop είναι μία ισχυρή μόνωση δύο συστατικών η οποία προστατεύει την οροφή από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Το ελαφρομπετόν χρησιμοποιείται για να δοθούν κλήσεις στην οροφή και να δώσει περεταίρω ηχομόνωση και θερμομόνωση στην οροφή. Το ελαφρομπετόν εφαρμόζεται για να προστατεύσει την ασφαλτική μεμβράνη η οποία εφαρμόζεται σε δύο στρώσης και προσφέρει καλή στεγανοποίηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.