ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Γίνε μέλος της ομάδας μας.

Πωλητής/ρια Καταστήματος

Απασχόληση εξαήμερης βάσης. Ο/Η Πωλητής/ρια προωθεί και πωλεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρείας στους νέους και υπάρχοντες πελάτες. Διαμορφώνει επίσης τον Εκθεσιακό Χώρο ή/και το Κατάστημα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη.

Share this job:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Καθήκοντα:

– Έρχεται σε επαφή με πιθανούς νέους πελάτες.
– Συζητά με τους πελάτες για τις ανάγκες τους και τους ενημερώνει για τα νέα προϊόντα της εταιρείας.
– Εκπαιδεύει τους πελάτες για το πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα
– Διευθετεί την διαμόρφωση και διακόσμηση του Εκθεσιακού Χώρου ή/και του Καταστήματος με τα προϊόντα και τοποθετεί τις τιμές τους.
– Βοηθά τους πελάτες να επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα.
– Κλείνει την πώληση και συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα για την παραγγελία.
– Παρευρίσκεται σε εμπορικές εκθέσεις ή τριήμερα προσφορών εάν αυτό του ζητηθεί.
– Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από τον/την Υπεύθυνο του.

Προσόντα:

– Γνώσεις Η/Υ (Word, Excel)
– Δίπλωμα Οδήγησης
– Γνώσεις Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας
– Προϋπηρεσία 1 έτους σε τομέα  πωλήσεων

Δεξιότητες:

– Άψογη εμφάνιση
– Ευχέρεια Λόγου
– Άνεση επικοινωνίας

Προσωπικές δεξιότητες:

– Προσέλευση στους προκαθορισμένους, από την εταιρία, χρόνους και τήρηση του ωραρίου.
– Εκπλήρωση των καθηκόντων όπως αυτά ορίζονται από τις επίσημες διαδικασίες της εταιρίας.
– Προσαρμογή στις ανάγκες παραγωγής
– Ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων, οικονομία χρόνου και υλικού.
– Ευπρεπής παρουσία στους χώρους εργασίας.
– Επίδειξη πνεύματος συναδελφικότητας και συνεργασίας
– Σωστή εκπροσώπηση εταιρίας σε χώρους άλλων εταιριών

Απολαβές:

– Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
– Ετήσιο bonus
– Συνεχής εκπαίδευση
– Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
– Ευκαιρία παρακολούθησης σεμιναρίων με βάση τις πωλήσεις

Φόρμα Υποβολής Αίτησης

Περισσότερες θέσεις εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.