ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Γίνε μέλος της ομάδας μας.

Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρεία Neochrom Ltd λόγω της αύξησης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για την θέση του Πολιτικού Μηχανικού με έδρα την Λεμεσό.

Share this job:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Καθήκοντα:

– Αναζήτηση και επίτευξη νέου πελατολογίου
– Εξυπηρέτηση και διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου
– Συνεχής ενημέρωση για προσφορές και προϊόντα
– Επίτευξη προκαθορισμένων στόχων πωλήσεων
– Συνεχής έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών σε θέματα πελατών, υπηρεσιών και προϊόντων

Προσόντα:

– Απόφοιτος/η Λυκείου
– Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση
– Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
– Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση Η/Υ και συσκευής tablet
– Επικοινωνιακές δεξιότητες
– Συνεργατικό πνεύμα
– Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
– Δραστήριος και δυναμικός χαρακτήρας

Προσφέρουμε:

– Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών το οποίο περιλαμβάνει και προμήθεια
– Ετήσιο bonus
– Εταιρικό αυτοκίνητο και τηλέφωνο για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας
– Συνεχής εκπαίδευση
– Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
– Ευκαιρία παρακολούθησης σεμιναρίων με βάση τις πωλήσεις

Φόρμα Υποβολής Αίτησης

Περισσότερες θέσεις εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.