Επικοινωνια
77 77 00 70

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO:14001 που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεργάζεται στενά με την Green Dot Κύπρου

 

 

 

 

 

 

'Εναν ξεχωριστό τομέα έρευνας αποτελούν οι πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.  Τα υλικά που προωθεί είναι φιλικά προς το περιβάλλον και έχει εντάξει την ανακύκλωση στις διαδικασίες ρουτίνας της.

 

 

Υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για μείωση των ρυπών που εκπέμπει στην ατμόσφαιρα και έχει αναπτύξει ενα εξειδικευμένο σύστημα που μετατρέπει τα απόβλητα της σε νερό ύδρευσης.

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας δωρεάν.
Τηλεφωνήστε μας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ