Επικοινωνια
77 77 00 70

Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και καταγράφει τις ανάγκες που προκύπτουν στον χώρο της οικοδομικής δραστηριότητας, τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις του κλάδου όσο αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και την τεχνοτροπία, καθώς και νέα, οικολογικά υλικά με βελτιωμένες ιδιότητες.

Υπό αυτό το πρίσμα εξάγονται τα καινούρια προϊόντα, πάντοτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς. Κατασκευάζονται τα καινούρια υλικά, περνούν μέσα από ενδελεχείς διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και δημιουργούνται τα δείγματα, τα οποία προωθούνται στις οικοδομές μέσω των συνεργείων της Neochrom.
 
Στη συνέχεια, διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για ενημέρωση του προσωπικού σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο σχετικά με τα καινούρια υλικά, τις ιδιότητες και τους τρόπους εφαρμογής τους. Σεμινάρια διοργανώνονται και για παρουσίαση των τελευταίων αναπτυγμάτων σε επαγγελματίες του χώρου, καθώς και σε συνεργάτες της εταιρείας.

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας δωρεάν.
Τηλεφωνήστε μας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ