Επικοινωνια
77 77 00 70

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

μια για πάντα!

 

Μειώστε κατακόρυφα το κόστος θέρμανσης και ψύξης με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Neotherm.

 

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές κατοικίες επενδύοντας εξωτερικά το κτίριο με θερμομονωτικό υλικό, συνήθως από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, το οποίο σοβατίζεται με ένα ειδικό στεγανό επίχρισμα. Η ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιείται μηχανική στήριξη, γωνιόκρανα για προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, καθώς και υαλόπλεγμα σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος.

 

Με την ειδική εφαρμογή θερμομόνωσης Neotherm, επιτυγχάνεται βέλτιστη θωράκιση του κάθε σημείου του κτιρίου.              Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες από τους εξωτερικούς τοίχους, αλλά και η εισροή θερμότητας το καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό. Παράλληλα, συμβάλλει στην αισθητική βελτίωση της εξωτερικής όψης του κτιρίου, παρέχοντας όμορφο αποτέλεσμα μέσω του πλούσιου χρωματολογίου και τεχνοτροπίας των τελικών επιφανειών Neochrom.

Εξοικονομήστε ενέργεια μια για πάντα με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Neotherm

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξωτερικής θερμομόνωσης

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Neothermεπιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, καταναλώνοντας πολύ λιγότερες μη ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας για ζέστη το χειμώνα και για κλιματισμό το καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, παρατηρείται απόσβεση του κόστους εφαρμογής από τα πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/91/EC, όλα τα νέα και τα παλιά κτίρια πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Με την τοποθέτηση του συστήματος Neothermβελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και αυξάνεται παράλληλα η εμπορική αξία του ακινήτου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας οδηγεί σε εκπομπές αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση και οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις αντίστοιχες αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη. Με το σύστημα Neothermεπιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς μείωση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εφαρμογή του συστήματος Neothermσε νεόδμητα κτίρια δεν απαιτεί τη δημιουργία διπλής τοιχοποιίας με ενδιάμεσο κενό στους περιμετρικούς  τοίχους .  Έτσι εξασφαλίζονται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου εμβαδού στο εσωτερικό. Επίσης σε υφιστάμενες δομές, το σύστημα τοποθετείται με μηδενική ενόχληση για τους ενοίκους.

 

ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ένας τοίχος πρέπει να διαχέει την υγρασία που δημιουργείται στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα Neothermχρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά με χαμηλό δείκτη αντίστασης διάχυσης υδρατμών, υποβοηθά τη διαδικασία διαπνοής της τοιχοποιίας. Επίσης, το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών μεταφέρεται στο εξωτερικό μέρος της τοιχοποιίας, προστατεύοντας τη δομή του τοίχου από τη θερμική διάβρωση.

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με την τοποθέτηση του συστήματος Neotherm, βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική όψη του κτιρίου εξωτερικά, αφού παρέχονται απεριόριστες επιλογές για την τελική εμφάνιση του συστήματος, χωρίς να χρειαστεί να διατεθεί επιπλέον κόστος για ανακαίνιση.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Με το σύστημα Neothermπροστατεύεται η κτιριακή κατασκευή από κάθε είδους καιρικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η συμπύκνωση υδρατμών και η εμφάνιση μούχλας στους τοίχους. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επεμβάσεις συντήρησης και επιτυγχάνεται βέλτιστος εξαερισμός του χώρου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το σύστημα Neothermπροστατεύει τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Με τη χρήση του εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται πιο ευχάριστο περιβάλλον διαμονής.

 

ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ένας τοίχος πρέπει να διαχέει την υγρασία που δημιουργείται στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα Neothermχρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά με χαμηλό δείκτη αντίστασης διάχυσης υδρατμών, υποβοηθά τη διαδικασία διαπνοής της τοιχοποιίας. Επίσης, το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών μεταφέρεται στο εξωτερικό μέρος της τοιχοποιίας, προστατεύοντας τη δομή του τοίχου από τη θερμική διάβρωση.

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με την τοποθέτηση του συστήματος Neotherm, βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική όψη του κτιρίου εξωτερικά, αφού παρέχονται απεριόριστες επιλογές για την τελική εμφάνιση του συστήματος, χωρίς να χρειαστεί να διατεθεί επιπλέον κόστος για ανακαίνιση.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Με το σύστημα Neothermπροστατεύεται η κτιριακή κατασκευή από κάθε είδους καιρικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η συμπύκνωση υδρατμών και η εμφάνιση μούχλας στους τοίχους. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επεμβάσεις συντήρησης και επιτυγχάνεται βέλτιστος εξαερισμός του χώρου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Το σύστημα Neothermπροστατεύει τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Με τη χρήση του εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται πιο ευχάριστο περιβάλλον διαμονής.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 

Προετοιμασία υποστρώματος

Description: sauri epif.jpg

 

Το υπόστρωμα  πρέπει να  είναι απαλλαγμένο από ασταθή υλικά, πρέπει να είναι καθαρό από σκόνη και λίπη, συμπαγές και επίπεδο. Επίσης το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό και να μην υπάρχει ανερχόμενη υγρασία.

Σε περιπτώσεις ρωγμών, αυτές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος θερμομόνωσης.

Επίσης, σε λείες επιφάνειες τοποθετείται ειδικό αστάρι το οποίο περιέχει χαλαζιακή άμμο.

 

Οδηγός στήριξης

 

Αλφαδιάζεται και τοποθετείται ο οδηγός εκκίνησης με συνδετήρες στερέωσης.

Σε σημεία ανωμαλιών του υποστρώματος τοποθετούνται αποστάτες, ενώ κάτω από τον οδηγό τοποθετείται μονωτικό υλικό για να αποτρέψουμε την ροή αέρα στο πίσω μέρος της θερμομόνωσης.

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών

 

Εφαρμογή κόλλας σε υποστρώματα που δεν είναι επίπεδα.

Η κόλλα τοποθετείται περιμετρικά και στο κέντρο της πλάκας σε 2 - 3 σημεία.

Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών γίνεται σε διάταξη πλέγματος. Στις γωνιές της τοιχοποιίας γίνεται με τρόπο που να επιτυγχάνεται διασταύρωση αρμών.

 
 
Εφαρμογή κόλλας σε επίπεδα υποστρώματα.
Η κόλλα τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια της πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα 10cm.
 
Τυχόν κενά μεταξύ των θερμομονωτικών υλικών γεμίζονται με αφρό πολυουρεθάνης (<4 cm) ή με λεπτά κομμάτια θερμομονωτικής πλάκας (>4 cm).
 

Τοποθέτηση βυσμάτων

  

1. Για την τοποθέτηση βυσμάτων ανοίγουμε τρύπες περιμετρικά των θερμομονωτικών πλακών και στο κέντρο.

2. Γίνεται φρεζάρισμα με ειδική πλαστική φρέζα έτσι ώστε η κεφαλή του βύσματος να έρθει πρόσωπο με την θερμομονωτική πλάκα.

 

 

 

 

 

3. Τοποθέτηση βύσματος.

4. Μετά την τοποθέτηση των βυσμάτων, προχωράμε στο στοκάρισμα για να παραμείνει επίπεδη η επιφάνεια.

 

 

Ενίσχυση κελύφους

 

 

Γίνεται ενίσχυση των γωνιών με την τοποθέτηση πλαστικών γωνιόκρανων με υαλόπλεγμα.

Όπου απαιτείται γίνεται τοποθέτηση ειδικών στοιχείων (νεροσταλάκτες) σε οριζόντιες ακμές.

Σε γωνιές παραθύρων απαιτείται επιπλέον ενίσχυση με υαλόπλεγμα διαστάσεων τουλάχιστον 20*30 cm.

 

Εφαρμογή υαλοπλέγματος

 

Το υαλόπλεγμα τοποθετείται από πάνω προς τα κάτω, αφού έχει προηγηθεί η τοποθέτηση κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα 10 cm.

Πρέπει να γίνεται επικάλυψη λωρίδων τουλάχιστον κατά 5 cm.

 

 

Για να καλύψουμε το υαλόπλεγμα, πατάμε με την σπάτουλα ώστε να «βυθιστεί» στην κόλλα και να δημιουργήσουμε μια επίπεδη επιφάνεια.

 

Σαν τελική επιφάνεια μπορεί να τοποθετηθεί μπογιά NanopaintExteriorή NeoacrylicPaint, αφού πρώτα τοποθετηθεί SpecialPlastκαι σταθεροποιητής επιφάνειας NeostrongPrimer.

 

Για την τοποθέτηση διακοσμητικού επιχρίσματος (MarbletexAcrylic, AcryltexAnaglyfo, Neografiato, Marmaris, Grafiatex, Marmorino, Marbletex), μπορεί να γίνει επιλογή από τον κατάλογο της εταιρείας μας αφού πρώτα τοποθετηθεί SpecialPlastκαι στη συνέχεια αστάρι RenovT.c. στο χρώμα του τελικού επιχρίσματος

 

 

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας δωρεάν.
Τηλεφωνήστε μας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ