Επικοινωνια
77 77 00 70

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
 
Αγία Ειρήνη, Δρόμος Πλατρών
Λεμεσός, Κύπρος
T: +357 25 770 614  
Φ: +357 25 770 617
E: info@neochrom.com
 
Κατάστημα Λεμεσού:
 
41 Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
T: +357 25 336 822
Φ:+357 25 381 624
 
Παγκύπριος Αριθμός: 77 77 00 70
 
www.neochrom.com
info@neochrom.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ